cfd

Center for Diagnostik og Bio Facility bliver en del af DTU Sundhedsteknologi

Wednesday 01 Jul 20
|
by Tom Nervil

Contact

Thomas Lars Andresen
Head of department, professor
DTU Health Tech
+45 25 37 44 86
For at samle DTU´s ekspertise inden for diagnostik indgår Center for Diagnostik fra 1. juli som en del af DTU Sundhedsteknologi. Ligeledes bliver Bio Facility en del af DTU Sundhedsteknologi grundet de synergier, det skaber, og for at have en samlende udvikling inden for området.

DTU Sundhedsteknologi har fokus på at skabe et stærkt forskningsmiljø for teknologier til sundhedssektoren og –industrien. Den ekspertise og infrastruktur, som nu bliver tilknyttet instituttet med de to nye enheder, vil yderligere styrke instituttets forskning og samarbejde med eksterne aktører.

”Der er en stærk synergi mellem Center for Diagnostik og forskningsområderne på DTU Sundhedsteknologi og sammen med BioFacility giver det instituttet helt nye strategiske udviklingsmuligheder,” siger institutdirektør Thomas Andresen.

Center for Diagnostik blev etableret i 2019 efter nedlæggelsen af DTU Veterinærinstituttet og har siden eksisteret på kommercielle vilkår. Centeret har i perioden udviklet en lang række diagnostiske løsninger og har på det seneste også spillet en vigtig rolle ved masse-test i forbindelse med corona-pandemien.

Center for Diagnostik og de 30 medarbejdere bliver frem over en del af DTU Sundhedsteknologi og skaber dermed et tættere samarbejde på det diagnostiske område, ligesom det styrker grundlaget for de øvrige kommercielle aktiviteter, der kommer til at foregå på DTU Sundhedsteknologi.   

Med den nye organisering får DTU Sundhedsteknologi en endnu større berøring med DTU Bio Facility, der er vigtig del af DTU’s fælles biofaciliteter og udgør en højt specialiseret infrastruktur. Det ses derfor som en naturlig udvikling, at faciliteterne og godt 10 medarbejdere bliver tilknyttet til instituttet.

De to centre fortsætter som centre under ledelse af Kristian Møller og Sanne Gram-Nielsen og indgår i den omfattende organisationsændring, som understøtter DTU Sundhedsteknologis fremtidige strategi.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.cmr.healthtech.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7B1EAB20D2-634D-4147-B760-62EA64C9CBAF%7D
23 SEPTEMBER 2020